För välbefinnande i underlivet

Så känner du igen vaginal torrhet

Kvinnor vill helst inte prata om vaginal torrhet. Enligt en studie lider dock varannan kvinna över 45 av vaginal torrhet och inte endast under klimakteriet. Är du en av dem?
Svara på följande frågor. Om du svarade "Ja" till minst en av frågorna kan detta vara tecken på vaginal torrhet. Läs mer om vad du kan göra under Symptom.

Har du upplevt några av följande symptom i underlivet de senaste 4 veckorna?

  • Torrhet
  • Klåda
  • Ömhet/irritation
  • Brännande känsla
  • Smärta i underlivet
  • utan att ha haft samlag
  • under samlag

*Källa: http://sogc.org/guidelines/the-detection-and-management-of-vaginal-atrophy/