För välbefinnande i underlivet

Information inför besök på apoteket

Vill du köpa produkter från Vagisan diskret från ditt apotek eller vill du ha en diskret kom ihåg-lapp? Klicka då på länken "Information till ditt apotek". Du kan då visa informationen på din mobiltelefon eller ge apotekspersonalen en utskrift.