Vaginal torrhet

...ett problem som var och varannan kvinna råkar ut för och som inte bara sker under klimakteriet!

Under klimakteriet lider många kvinnor av torrhet i underlivet, både inuti slidan och kring de yttre könsdelarna, till följd av en minskad produktion av kvinnligt hormon (främst östrogen). Mängden flytningar från vaginan minskar och hud och slemhinnor blir tunnare och mer benägna att skadas. Dessa förändringar är normala men kan förknippas med obehag.

Vaginal torrhet kan också uppträda hos unga kvinnor, t.ex. i samband med canceroperation av livmoder eller äggstockar, under amning, vid användning av preventivmedel eller t.o.m. under stressiga perioder. Kemoterapi, strålbehandling eller cancermediciner kan ge vaginal torrhet som biverkning.

Obehag vid vaginal torrhet kan ha en mycket negativ påverkan på livskvaliteten. Känslan av torrhet återföljs ofta av andra symptom som klåda, brännande känsla och smärta kring vaginan, vaginans öppning och vulvan, vilket oftast gör att samlag blir smärtsamt.

Vaginala krämer eller vagitorium som innehåller hormoner används ofta för att lindra obehag vid vaginal torrhet. För kvinnor som varken kan eller vill använda hormoner finns hormonfria preparat som alternativ (t.ex. Vagisan Fuktkräm eller Vagisan Fuktkräm Kombi).

Så känner du igen vaginal torrhet

Kvinnor vill helst inte prata om vaginal torrhet. Enligt en studie lider dock varannan kvinna över 45 av vaginal torrhet och inte endast under klimakteriet. Är du en av dem?
Svara på följande frågor. Om du svarade "Ja" till minst en av frågorna kan detta vara tecken på vaginal torrhet. Läs mer om vad du kan göra under Symptom.

Har du upplevt några av följande symptom i underlivet de senaste 4 veckorna?

  • Torrhet
  • Klåda
  • Ömhet/irritation
  • Brännande känsla
  • Smärta i underlivet
  • utan att ha haft samlag
  • under samlag

 

*Källa: https://sogc.org/guidelines/the-detection-and-management-of-vaginal-atrophy/