Obehag i underlivet

Friska slemhinnor kan anpassa sig till påfrestningar orsakade av tvätt, rengöringsmedel, friktion etc. genom att återställa hudens (slemhinnornas) naturliga skyddsbarriär – men det tar tid. Huden kan dock inte förnya sig tillräckligt snabbt för att hantera ständiga påfrestningar eller permanent skada på den naturliga skyddsbarriären och svarar oftast med att bli irriterad (visar sig som rödhet, klåda, brännande känsla). Långvarig störning av den naturliga skyddsbarriären kan orsakas när man t.ex. använder hygienprodukter som tar bort fett från hud och slemhinnor och förstör hudens naturliga skyddsbarriär för att tvätta vulvan. Patogener sprids enklare till hud och slemhinnor som blivit skadade av sådana hygienprodukter och kan också gå in i vaginan.

Det är därför viktigt att endast använda varmt vatten eller en mild intimtvätt som inte tar bort hudens lipider och är anpassad till områdets naturliga pH-värde som.