Vagisan mjölksyra

7 vagitorier

Förebygger slidinfektioner – upprätthåller den vaginala bakteriefloran

Kvinnor med benägenhet för återkommande slidinfektioner kan återställa resp. upprätthålla en frisk och därmed motståndskraftig miljö i slidan med mjölksyrabakterier eller mjölksyra och därmed själva bidra till att förebygga slidinfektioner. 

Preparat innehållande mjölksyra är meningsfulla om det fortfarande finns tillräckligt med mjölksyrabakterier i slidan och om miljön ska återställas genom försurning. Det är meningsfullt att använda mjölksyrabakterier om miljön i slidan har kommit i obalans och ska återställas. 

Ökar snabbt slidans surhetsgrad med mjölksyra 

I ett friskt underliv ger en sur miljö ett naturligt skydd mot infektioner. Försurningen av den vaginala miljön med mjölksyra hjälper till att öka slidans normala ”bra“ laktobaciller (mjölksyrabakterier), som i huvudsak utgör vaginalfloran. Samtidigt har försurningen en negativ inverkan på tillväxten av ”sjukdomsalstrande” organismer. Därför kan mjölksyra användas i förebyggande syfte vid benägenhet för återkommande slidinfektioner. 

Vagisan mjölksyra är vagitorier som innehåller en blandning av mjölksyra och natriumlaktat. De används för att upprätthålla och återställa ett naturligt pH-värdet i slidan. Detta brukar ligga vid 3,8 till 4,5. 

Med Vagisan mjölksyra sker en snabb och effektiv försurning av den vaginala miljön och återställer slidans normala pH-värde. På så sätt ”fångas” även alkaliska kroppsvätskor som blod eller sperma (vars pH-värde är vardera över 7) snabbt upp.

Vagisan mjölksyra tolereras väl; vagitorierna kan även användas under graviditet och amningsperioder. Vid benägenhet för återkommande slidinfektioner kan Vagisan mjölksyra utan vidare användas under en längre tidsperiod. Vagitorierna innehåller inget paraffin, vaselin eller andra fetter. Vagisan mjölksyra vagitorier innehåller inga värmekänsliga fetter och behöver därför inte förvaras i kylskåp. Ingen särskild förvaring krävs.

Ingredienser / Ingredients

1 Vaginalzäpfchen enthält: Lactic Acid, Macrogol 1500, Macrogol 6000, Sodium Lactate 

Vagisan mjölksyra är en medicinteknisk produkt.

För in ett vagitorium så djupt som möjligt i slidan på kvällen före sänggåendet. Det går lättare att föra in vagitoriet om det först fuktas under rinnande vatten. Använd gärna trosskydd/binda eftersom vagitoriet är lösligt, vilket kan ge en ökad flytning. Behandlingstiden uppgår i allmänhet till 5–7 dagar. Vagisan mjölksyra kan även användas under en längre tidsperiod, två till tre gånger i veckan (vardera ett vagitorium före sänggåendet).

Här hittar du  Användningsinstruktioner för Vagisan mjölksyra.