FAQ - Vagisan mjölksyra

Om du har ytterligare frågor, skicka gärna ett mail till oss.

För in ett vagitorium så djupt som möjligt i slidan på kvällen före sänggåendet. Det går lättare att föra in vagitoriet om det först fuktas under rinnande vatten. Använd gärna trosskydd/binda eftersom vagitoriet är lösligt, vilket kan ge en ökad flytning. Behandlingstiden uppgår i allmänhet till 5–7 dagar. Vagisan mjölksyra kan även användas under en längre tidsperiod, två till tre gånger i veckan (vardera ett vagitorium före sänggåendet).

Om du är benägen för svampinfektioner rekommenderas användning av Vagisan mjölksyrabakterier i förebyggande syfte (se även kapitlet ”Mjölksyra eller mjölksyrabakterier? ”).

Om de återkommande slidinfektionerna beror på en bakteriell infektion med illaluktande flytningar (s.k. bakteriell vaginos), som framför allt återkommer efter samlag eller menstruation, kan Vagisan mjölksyra vagitorier användas i förebyggande syfte. 

Om de återkommande slidinfektionerna beror på svamp i underlivet, kommer snarare Vagisan mjölksyrabakterier på fråga i förebyggande syfte (mer om detta under de olika punkterna i kapitlet ”Mjölksyra eller mjölksyrabakterier? ”).

Ja. Användning under graviditet är möjlig. Rådgör med din läkare.

För Vagisan mjölksyra har hittills inga kondomintoleranser rapporterats. Våra produkter kontrolleras dock regelbundet och nyare testresultat, som också tar hänsyn till högre säkerhetsstandarder, har lett till slutsatsen att kondomens tolerans möjligtvis inte kan garanteras helt. Därför rekommenderar vi som försiktighetsåtgärd att inte använda Vagisan mjölksyra tillsammans med kondomer.

Det är inte meningsfullt att använda Vagisan mjölksyra under menstruationen. Börja användningen av Vagisan mjölksyra efter menstruationsperioden eller om du redan har börjat, avbryt och börja igen efter menstruationen.