• Vagisan
  • FAQ
  • Vagisan Fuktkräm Kombi
  • Jag har bröstcancer och genomgår antihormonell behandling. Mina slemhinnor i underlivet har blivit mycket torra på grund av detta. Kan jag använda Vagisan Fuktkräm Kombi?

FAQ - Vagisan Fuktkräm Kombi

Maila oss om du har andra frågor

Jag har bröstcancer och genomgår antihormonell behandling. Mina slemhinnor i underlivet har blivit mycket torra på grund av detta. Kan jag använda Vagisan Fuktkräm Kombi?

Ja, Vagisan Fuktkräm Kombi lämpar sig för kvinnor som genomgår behandling i samband med bröstcancerterapi. Rådfråga din gynekolog.

Tillbaka till översikt