En frisk vagina

Vulvans slemhinnor utgörs också av en naturligt förekommande mikrobiell flora inklusive lactobacillus. Slemhinnorna skapar dessutom en skyddande barriär med lipider (fetter) och fuktbindande substanser. Lipidlagret har ett pH-värde på ungefär 5,0–5,5 och kallas också hudens och slemhinnornas skyddsbarriär. Vulvan har därmed också ett naturligt skydd mot patogener (sjukdomsorsakande mikroorganismer).

En frisk vagina

Ett friskt system kan kompensera för extern påverkan och kan t.ex. återställa både lipidlagret efter rengöring och hudens skydd mot infektion.

Obalans i underlivet

Slemhinnorna hinner inte förnya sig tillräckligt snabbt om lipidlagret utsätts för långvarig påfrestning vilket kan resultera i irritation och skada. Slemhinnor som skadats på detta sätt blir mer mottagliga för patogener som i sin tur kan sprida sig och hamna i slidan.