Kupanje, bazen, đakuzi

Duži boravak u vodi (kada, bazen) uzrokuje bubrenje kože i gubitak zaštite. Tada ona postaje podložnija iritaciji i / ili vaginalnoj infekciji.

Duži boravak u toploj vodi, neadekvatna dezinfekcija javnih bazena su, kao i parno kupatilo, idealni biotopi za mikro-organizme svih vrsta. Ukoliko ste podložni rekurentnim vaginalnim infekcijama, trebalo bi da ih izbegavate.

Štaviše, hlor koji se koristi pri dezinfekciji bazena može da prouzrokuje iritaciju kože i alergije kod osoba koje su na isto osetljive.

Izbegavati

  • duga tuširanja

  • duži boravak u bazenima

  • sedenje na vlažnim mestima na kojima je toplo (ivice bazena)

  • javna spa kupatila, parna kupatila

  • bazeni, ukoliko ste osetljivi na hlor

Adekvatna intimna higijena

  • promenite vaš kupaći kostim nakon plivanja, obrišite se dobro