Dnevni ulošci

Nošenje dnevnih uložaka bez prozračnog filma može da podigne pH vulve kože koji zauzvrat remeti kiseli zaštitni film. Isti, takođe, može da stvori toplu i vlažnu sredinu koja pospešuje rast gljivica i bakterija.

Izbegavati

  • Dnevni ulošci
    – sa plastičnim filmom
    – napravljeni od sintetičkog materijala
    – sa mirisima

Adekvatna intimna higijena

  • ne koristite dnevne uloške
  • ili koristite dnevne uloške bez mirisa, bez plastičnog filma i sa visokim sadržajem pamuka