Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid)

7 vagitorija

očuvanje vaginalne flore

Žene koje su osetljive na rekurentne vaginalne infekcije mogu da spreče ove infekcije različitim merama. Jedna od tih mera je upotreba mlečne kiseline koja održava i obnavlja prirodne vaginalne pH vrednosti, čime se postiže zdrava vaginalna sredina.

Brzo uspostavljanje kiselosti zaštitnog filma vagine mlečnom kiselinom.

Kod zdrave vagine, kisela sredina pruža prirodnu zaštitu od infekcije. Regulisanje kiselosti vaginalne sredine mlečnom kiselinom podržava rast “dobrih” laktobacila, uz očuvanje osnovnih delova vaginalne flore. U isto vreme, regulisanje kiselosti usporava razvoj štetnih patogena. Mlečna kiselina stoga može da se koristi kao preventiva kod osoba koje su podložne upornim vaginalnim infekcijama.

Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) je vagitorija koja sadrži mlečnu kiselinu i natrijum laktat. Koristi se za održavanje i obnavljanje prirodnih pH vrednosti vagine. To je obično između 3,8 i 4,4.

Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) brzo i efikasno reguliše kiselost vaginalne sredine, dok u isto vreme doprinosi normalnoj pH vrednosti vagine. Ista, takođe, brzo ublažava efekte alkalnih telesnih tečnosti, kao što su krv ili sperma (čije su pH vrednosti iznad 7).

Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) se dobro podnosi; vagitorije se mogu koriste i tokom trudnoće i dojenja. Kod žena koje su podložne rekurentnim vaginalnim infekcijama, Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) je bezbedna i za dugoročnu upotrebu. Vagitorije Vagisan Mlečne kiseline (Lactic Acid) ne sadrže masne sastojke osetljive na toplotu, te ih stoga nema potrebe držati na hladnom. Nisu zahtevani nikakvi posebni uslovi čuvanja.

Uveče, pre nego što krenete na spavanje, stavite jednu vagitoriju što je dublje moguće u vaginu. Vagitoriju je lakše ubaciti ukoliko se prvo navlaži mlazom tekuće vode. Preporučuje se upotreba dnevnih uložaka usled visoke rastvorljivosti vagitorije, jer usled primene istog može da dođe do povećanog sekreta. Period primene je generalno 5 – 7 dana. Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) može da se koristi i dva do tri puta nedeljno tokom dužeg perioda (jednu vagitoriju uveče).

Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) – 7 vagitorija

1 vagitorija sadrži sledeće: mlečna kiselina, Makrogol 1500, Makrogol 6000, natrijum laktat

Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) je medicinsko sredstvo.

Kliknite ovde kako biste videli i preuzeli Uputstvo za Vagisan Mlečnu kiselinu (Lactic Acid).