Vaginalna gljivična infekcija

Šta se dešava sa vaginalnom florom?

Vaginalna gljivična infekcija nastaje usled neravnoteže vaginalne flore putem pojave prekomerne populacije gljivica. Iz tog razloga, potpuno je razumljiva obnova i/ ili stabilizacija jake odbrambene vaginalne flore sa probioticima, a nakon tretiranja gljivične infekcije lekovima – naročito kod žena koje su podložne rekurentnim gljivičnim infekcijama.

Šta je cilj?

Obnova vaginalne flore.

Koji proizvod može da mi pomogne?

Oralni ili vaginalni probiotici mogu da budu korisni u obnovi i/ili stabilizaciji vaginalne flore.

 

« povratak na pregled