Rekurentne vaginalne infekcije

Moguće mere prevencije

Da li Vi spadate u grupu žena koje pate od čestih vaginalnih infekcija? Ako je vaš odgovor da, kliknite na temu koja se odnosi na Vas kako biste dobili dodatne informacije. Molimo Vas da, takođe, pročitate odeljak Konsultujte vašeg ginekologa.