Disbalans vaginalne flore i vaginalne infekcije

Mnogi faktori mogu da naruše prirodnu ravnotežu u vagini, a ukoliko isti postanu suviše intenzivni, vaginalna flora više ne može da se prilagodi što može da dovede do vaginalne infekcije. Broj laktobacila u vagini se tada obično smanjuje, a pH često raste i do vrednosti iznad 4.4.

Vaginalni simptomi kao što su svrab, peckanje i sekret mogu da budu znaci bakterijske ili gljivične infekcije, te tako i neravnoteže vaginalne flore. Na ove simptome mora da se obrati pažnja. Žene koje su podložne rekurentnim vaginalnim infekcijama mogu da obnove i održe zdravu vaginalnu sredinu i na taj način spreče vaginalne infekcije korišćenjem proizvoda sa mlečnom kiselinom (videti Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid)).

Alkalne telesne tečnosti

Krv je alkalna, što znači da ima pH od oko 7.4. Svaki put kada je krv u vagini (npr. od menstruacije, curenja, tragova krvi nakon operacije) pH vagine privremeno raste. Sperma (ili semena tečnost) je, takođe, alkalna kako bi omogućila pokretljivost spermatozoida. Plodova voda i lohija (vaginalni odliv nakon porođaja), takođe, su alkalne telesne tečnosti. Mlečna kiselina koju stvaraju laktobacili u zdravoj vagini obično izjednačava alkalne telesne tečnosti, ali ukoliko vaginalna flora oslabi ili se poremeti, isto će kasniti ili do istog neće ni doći. Naknadni pomak u pH vagine na iznad 4.4 može da pogoduje rastu patogena koji uzrokuju bolesti.

Nazad na pregled

Da li Vi spadate u grupu žena koje pate od čestih vaginalnih infekcija? Ako je vaš odgovor da, pročitajte više o tome ovde.