ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ) - Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid)

Ukoliko imate bilo koja druga pitanja, kontaktirajte nas mejlom.

Ubacite jedan vagitoriju duboko u vaginu svake večeri pre spavanja. Preporučuje se da se stavi dnevni uložak usled visoke rastvorljivosti vagitoriju, što može da izazove povećano curenje. Proizvod treba da se koristi u periodu od 5-7 dana. Ukoliko je potrebno, Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) može da se koristi dva do tri puta nedeljno tokom dužeg perioda.

Ukoliko vam se često javlja gljivična infekcija, umesto pesara preporučujemo preventivnu upotrebu probiotika (videti tabelu, odeljak “Usluga”, pod ‘ Moguće mere prevencije ’)

Kako bi sprečili rekurentne vaginalne infekcije (gljivična, kao i bakterijske vaginalne infekcije), prvo treba razmotriti uzimanje proizvoda koji sadrže probiotike, posebno ako vam ginekolog utvrdi neravnotežu normalne vaginalne flore.

U slučaju bakterijske vaginalne infekcije sa curenjem koje ima neprijatan miris na ribu, a koje se javlja iznova, naročito nakon seksualnog odnosa ili menstruacije, Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) može da pomogne da se vaginalno okruženje zadrži u kiselom opsegu.

Da. Korišćenje tokom trudnoće je moguće. Obratite se vašem lekaru.

Ne postoje poznate nekompatibilnosti mlečne kiseline sa kondomima. Međutim, naši proizvodi se redovno testiraju, a rezultati ispitivanja sprovedenih u skorije vreme na osnovu striktnih bezbednosnih standarda doveli su do zaključka da se potpuna kompatibilnost sa kondomima ne može garantovati. Stoga, preporučujemo da ubuduće Vagisan Mlečna kiselina (Lactic Acid) ne koristite sa kondomima.

Tokom menstrualnog ciklusa ne treba koristi Vagisan Mlečnu kiselinu (Lactic Acid). Počnite da koristite Vagisan Mlečnu kiselinu (Lactic acid) nakon što je vaš menstrualni ciklus završen ili, ukoliko ste već počeli da ga koristite, privremeno prekinite upotrebu i počnite ponovo nakon završetka menstruacije.