Prehnaná hygiena

Prehnaná hygiena môže byť rovnako nesprávna ako nedostatočná hygiena, záleží na zdravej miere.

Vyhýbajte sa

  • viacnásobnému umývaniu počas dňa
  • vyplachovaniu pošvy
  • intímnym sprejom
  • nasmerovaniu silného prúdu vody na intímnu oblasť

Správna intímna hygiena

  • umývanie sa jeden až dvakrát za deň
  • ochrana a ošetrovanie podráždenej pokožky krémom