Celkový kúpeľ, bazén, vírivka

Dlhšie trvajúci pobyt vo vode (celkový kúpeľ, bazén) napučí pokožku a ona stratí svoju ochranu. Potom je náchylnejšia na podráždenia pokožky a/alebo na pošvovú infekciu.

Teplá voda vo veľmi využívanej, nedostatočne dezinfikovanej verejnej vírivke je rovnako ako parný kúpeľ ideálnym „biotopom“ pre zárodky každého druhu. Keď máte sklon k opakovaným infekciám pošvy, mali by ste sa týmto kúpeľom vyhýbať.

Chlór, ktorý sa používa v bazénoch na dezinfekciu, môže pri zvýšenej citlivosti viesť k podráždeniu pokožky a kožným alergiám.

Vyhýbajte sa

  • dlhým celkovým kúpeľom
  • dlhému kúpaniu v bazéne
  • sedeniu vo vlhkom teple (okraj bazénu)
  • verejným vírivkám, parným kúpeľom
  • bazénom pri citlivosti na chlór

Správna intímna hygiena

  • po plávaní si vymeňte plavky, dobre sa vysušte