Technika podcierania w toalecie

Niektóre infekcje pochwy są skutkiem nieprawidłowej "techniki podcierania" w toalecie. W przypadku podcierania papierem toaletowym od tyłu do przodu, możliwe jest przeniesienie zarazków z jelita do pochwy. Bakterie jelitowe i tak występują w małych ilościach w okolicach intymnych, ale mimo to należy unikać przenoszenia ich większej ilości w okolice pochwy poprzez stosowanie nieprawidłowej techniki podcierania.

Unikać

  • podcierania od tyłu do przodu

Prawidłowa higiena okolic intymnych

  • podcierać od przodu do tyłu