Recurrent bacterial vaginal infections after menstruation

מה קורה לפלורת הנרתיק לאחר הווסת?

דם הווסת הינו בעל רמת pH (חומציות) גבוהה מ-7 ולכן הוא גורם לשינוי זמני ברמת ה- pH של הנרתיק. בדרך כלל, מערכת ההגנה הנרתיקית הטבעית משחזרת את המאזן החיידקי, אך בנשים הרגישות לזיהומים חוזרים בנרתיק, ייתכן שהגנה זו לא תהיה מספקת. כתוצאה מכך עלולים להופיע זיהומים חיידקים חוזרים בנרתיק, במיוחד לאחר הווסת. חומצה לקטית מחזקת את הסביבה החומצית של הנרתיק ובכך תומכת בפלורה הקיימת בנרתיק.

מהי המטרה?

תמיכה בפלורה הנרתיקית.

ואגיזן חומצה לקטית

איזה מוצר ממשפחת ואגיזן יכול לעזור לי?

ואגיזן חומצה לקטית

לאחר הווסת:
טבליה אחת בערב לפני השינה

 

« בחזרה לסקירה כללית