ČPP - Vagisan Vagitoriji

Ako imate bilo kakvih drugih pitanja, pošaljite nam e-poruku.

Hoće li uporaba Vagisan vagitorija ugroziti učinkovitost prezervativa?

Za Vagisan vagitoriji nisu poznate nekompatibilnosti s prezervativima. No, naši se proizvodi redovito ispituju, a rezultati novijih ispitivanja utemeljenih na strožim sigurnosnim standardima dovela su do zaključka da se ne može zajamčiti potpuna kompatibilnost s prezervativima. Stoga ubuduće ne preporučujemo uporabu Vagisan vagitorija s prezervativima.

Povratak na pregled