ČPP - Vagisan Vagitoriji

Ako imate bilo kakvih drugih pitanja, pošaljite nam e-poruku.

Često dobivam vaginalne infekcije. Mogu li uzimati Vagisan vagitorije kako bih ih spriječila?

U slučaju vaginalnih infekcija koje se opetovano javljaju, posebno nakon spolnog odnosa ili mjesečnice, Vagisan vagitoriji mogu pomoći u održavanju vaginalnog miljea u kiselom području (vidi tablicu, dio „Usluga”, pod „Moguće preventivne mjere")

Povratak na pregled