روش صحیح خشک کردن با کاغذ توالت

 بعضی از عفونت ها در اثر روش های غلط خشک کردن با کاغذ توالت، ایجاد می شوند. خشک کردن با کاغذ توالت از سمت عقب به جلو باعث انتقال باکتری ها از مقعد به سمت واژن می شود. با کتری های مقعدی در میزان های کم در ناحیه تناسلی وجود دارد، اما بسیار مهم است که باعث پخش و افزایش آنها در ناحیه واژن نشوید.

اجتناب از

  • خشک کردن از عقب به جلو

بهداشت شخصی مناسب

  • خشک کردن از جلو به عقب