دوش های واژینال

استفاده از دوش ها در بعضی از کشورها، مانند زمانی که بانوان از عفونت های باکتریایی یا قارچی رنج می برند، رایج است . با این وجود، اغلب استفاده از دوش ها احساس ناراحتی را تشدید می کند. باکتری های مضر با استفاده از دوش ها از بین نمی روند. بلکه ممکن است به تجمع طبیعی باکتری های مفید ( لاکتوباسیلوس ها ) آسیب وارد کنند. و ممکن است باعث التهاب مخاط واژن شوند.

اجتناب از

  • شستشوی واژن
  • دوش های واژینال

بهداشت شخصی مناسب

  • فقط شستشوی ناحیه خارجی تناسلی