رگه های ادرار و مدفوع

رگه های ادراری و مدفوع  می تواند باعث التهاب پوست شود. شما بهتر است در ارتباط با هر مشکل ادراری و روده ای با پزشک خود مشورت کنید.

اجتناب از

بهداشت شخصی مناسب

  • پوست ملتهب شده را یک یا دو بار در روز بشویید.
  • به علاوه، اگر پوست شما ملتهب شده است ، بعد از توالت فقط با آب بشویید.
  •  قبل و / یا بعد  از هر بار رفتن به توالت از کرم استفاده کنید.