کاغذهای توالت

 همه کاغذهای توالت مشابه نیستند . آنها تفاوت های مهمی در کیفیت دارند. کاغذهای توالت زبر با الیاف چوبی بالا می تواند باعث التهاب و حساسیت پوست ناحیه خارجی تناسلی بشود.

همچنین روی 'مواد نگهدارنده و رایحه ها' کلیک کنید. همچنین روی 'مواد نگهدارنده و رایحه ها' کلیک کنید.’.

اجتناب از

  • کاغذهای توالت  :
    - با میزان بالایی از الیاف چوبی
    - با افزودنی های ضد باکتری
    - کاغذ های توالت مرطوب

بهداشت شخصی مناسب

  • از کاغذهای توالت نرم استفاده کنید.