نگهدارنده ها و رایحه ها

همیشه نمی توان از استفاده نگهدارنده ها و رایحه ها در محصولات مراقبت از ناحیه تناسلی جلوگیری کرد، چون محصولات باید دوام و بوی خوشی هم داشته باشند.

 با این وجود، امکان این وجود دارد، که با عدم استفاده از دستمال های مرطوب و اسپری های ناحیه تناسلی، تماس با این مواد را به حداقل رساند. زیرا این محصولات بعد از استفاده شسته نمی شوند و روی پوست باقی می مانند، و ممکن است میزان حساسیت ها را افزایش دهند.

اجتناب از

  • اسپری های بهداشتی برای ناحیه تناسلی
  • کاغذ توالت مرطوب
  • کرم های با رایحه قوی و محصولات مراقبت بهداشتی

بهداشت شخصی مناسب

  • چک کردن ترکیبات و کیفیت محصولات مراقبت بهداشتی زمانی که آن را خریداری می کنید.