بهداشت شخصی در ناحیه تناسلی

مراقب حفظ تعادل طبیعی درناحیه تناسلی و آسیب نرساندن به سیستم دفاع طبیعی بدن خود باشید. یک جنبه خیلی مهم، نگه داری از لایه محافظ اسیدی می باشد. بهداشت بیش از حد می تواند به اندازه بهداشت ناکافی مضر باشد.

 

اجتناب از

  • صابون های قلیایی
  • ژل های شستشو، شامل پاک کننده های سخت
  • کاغذ توالت مرطوب ( به جز هنگام سفر)

بهداشت شخصی مناسب

  • استفاده  از یک لوسیون شسشتشوی مخصوص