پدهای روازنه

استفاده از پدهای روزانه که فاقد خلل و فرج هستند، می تواند pH ناحیه خارجی را بالا ببرد و نهایتا باعث آسیب رساندن به لایه محافظ طبیعی بشوند. همچنین می تواند یک محیط گرم و مرطوب را که مناسب رشد باکتری ها و قارچ ها می باشد را فراهم کند.

اجتناب از

  • از موارد ذیل اجتناب کنید:
    - با عطر و رایحه
    - ساخته شده از الیاف مصنوعی
    - با لایه پلاستیکی

بهداشت شخصی مناسب

  • پدهای روزانه استفاده نکنید.
  • از پدهایی استفاده کنید که فاقد عطر و لایحه و لایه پلاستیکی می باشند و از مواد کتانی با میزان بالا در آنها استفاده شده باشد.