بهداشت بیش از حد ناحیه تناسلی

بهداشت بیش از حد می تواند به اندازه بهداشت ناکافی مضر باشد پس بهتر است که یک میزان بهداشت متعادل و سالم را در پیش بگیرید.

اجتناب از

  • شستشوی جندین بار در روز
  • دوش های واژینال
  • اسپری های بهداشتی برای ناحیه تناسلی
  • گرفتن فشار  قوی آب به شکل مستقیم در ناحیه تناسلی

بهداشت شخصی مناسب

  • شستن یک یا دو با ردر روز
  • محافظت و نرم کردن پوست ملتهب شده با کرم