پوشاک

پوشاک و لباس زیر تنگ می تواند باعث ساییدگی و التهاب پوست بشود. پوست ملتهب شده بیشتر مستعد عفونت می باشد.

اجتناب از

  • شلوارهای تنگ
  • لباس های زیر G- String
  • پوشیدن شلوار بدون لباس زیر

بهداشت شخصی مناسب

  • از شلوارهایی که خیلی تنگ هستند استفاده نکنید.