ناحیه خارجی تناسلی سالم

 در پوست ناحیه خارجی، فلور میکروبی طبیعی شامل لاکتوباسیلوس ها مستقر شده اند. به علاوه، پوست، یک لایه محافظ هیدرولیپیدی را از چربی ها و مواد مرطوب تولید می کند. . لایه هیدرولیپیدی pH اسیدی بین 5 تا 5/5 دارد و همچنین به عنوان لایه محافظ اسیدی شناخته شده است  . این بدان معنی است که دفاع طبیعی علیه عوامل بیماری زا (بیماری هایی که توسط میکرورارگانیسمها ایجاد می شود) در ناحیه خارجی  تناسلی نیز وجود دارد.

ناحیه تناسلی سلامت

 یک سیستم سلامت می تواند اثرات خارجی را جبران کند برای مثال، بعد از شستشو،  لایه هیدورلیپیدی، مکانیسم های دفاعی پوست و سیستم دفاع در برابر عفونت را باسازی می کند.

عدم تعادل در ناحیه تناسلی

در مواردی که آسیب های خیلی طولانی مدت ومداوم به لایه هیدرو لیپیدی وارد شود، پوست نمی تواند خیلی سریع خود را احیا کند و التهاب و آسیب می تواند نتیجه آن باشد. پوست آسیب دیده به این طریق بیشتر مستعد عوامل بیماری زا می باشد، که می تواند پخش شده و همچنین به داخل واژن راه پیدا کند.