ناحیه تناسلی سالم

•یک واژن سالم دارای جمعیت بالایی از لاکتوباسیلوس ها (یا باکتری های اسید لاکتیک، متعلق به گروه پروبیوتیک ها) می باشد، که بخش ضروری از فلور نرمال واژن را به وجود می آورند. همان طور که از نام آنها مشخص است، این باکتری ها، اسید لاکتیک تولید می کنند که محیط مناسبی را در واژن با سطح pH 3/8 تا 4/4، مطلوب اسیدی است، را ایجاد می کند. باکتریهایی که باعث بیماری می شوند دراین pH به خوبی رشد نمی کنند، و فقط می توانند به سختی تکثیر یابند. بنابراین لاکتوباسیلوس ها یک دفاع طبیعی را علیه عفونت ها در واژن به وجود می آورند.