ناحیه تناسلی سالم

سیستم دفاع طبیعی

تمام قسمت های ناحیه تناسلی، از یک واحد عملکردی یکسان و تعادل طبیعی، سیستم دفاع و سیستم تمیز کننده طبیعی تشکیل شده است. تمام قسمت های ناحیه تناسلی به صورت طبیعی آماده مقابله با میکروارگانیسم های خارجی می باشد.

ناحیه تناسلی سالم

باکتری هایی که باعث بیماری می شوند در PH اسیدی رشد خوبی ندارند و تولید مثل آنها دشوار است. بنابراین باکتری های اسید لاکتیک یک دفاع طبیعی در برابر عفونت های واژن ارائه می دهند.

ناحیه خارجی تناسلی سالم

در پوست ناحیه خارجی، فلور میکروبی طبیعی شامل لاکتوباسیلوس ها مستقر شده اند. به علاوه، پوست، یک لایه محافظ هیدرولیپیدی را از چربی ها و مواد مرطوب تولید می کند. .

نکات مفید جهت مراقبت ناحیه تناسلی

حتی اگر شما از آن دسته زنانی نباشید که حساسیت خاصی دارند ، قطعاً در اینجا نکات مفیدی برای بهداشت صمیمی خواهید یافت.