سوالات متداول - کرم مرطوب کننده واژیسان

من قصد بارداری دارم. آیا می توانم قبل از مقاربت از کرم مرطوب کننده واژیسان استفاده کنم؟

شما می توانید اگر قصد بارداری دارید از کرم مرطوب کننده واژیسان هم برای قسمت خارجی تناسلی و هم برای قسمت واژن استفاده کنید . به دلیل اینکه در خاصیت حرکتی اسپرم ها تاثیری ندارد.

بازگشت به بازبینی