سوالات متداول - کرم مرطوب کننده واژیسان

آیا کرم مرطوب کننده واژیسان شامل مواد نگهدارنده، رایحه و مواد رنگی می باشد؟

کرم مرطوب کننده واژیسان فاقد رایحه و مواد رنگی می باشد. ولی شامل یک ماده نگهدارنده (بنزیل الکل) می باشد تا پایداری طولانی مدت کرم بر پایه آب را امکان پذیر نماید.

بازگشت به بازبینی