سوالات متدوال در ارتباط با اسید لاکتیک واژیسان

پزشک اسید لاکتیک واژیسان را به من توصیه کرده است، اما دوران قاعدگی من شروع شده، بهتراست چکار کنم؟

استفاده از اسید لاکتیک واژیسان در طول دوران قاعدگی بی فایده است. مصرف اسید لاکتیک واژیسان را بعد از دوران قاعدگی شروع کنید.  اگر شما مصرف شیاف را شروع کرده اید، بطور موقت مصرف آن را تا بعد از دوران قاعدگی قطع کنید.

بازگشت به بازبینی