سوالات متدوال در ارتباط با اسید لاکتیک واژیسان

من همیشه دچار عفونت های واژینال هستم. آیا برای پیشگیری می توانم از اسید لاکتیک واژیسان استفاده کنم؟

جهت جلوگیری از عفونت های واژینال برگشت پذیر( قارچی یا باکتریایی)،یک محصول حاوی پروبیوتیک در مرحله اول بهتر است مورد توجه قرار بگیرد، بخصوص اگر متخصص زنان یک عدم تعادل در فلور طبیعی واژن را تشخیص داده است.

 در مواردی که یک عفونت باکتریایی واژینال همراه ترشحات با بوی ماهی، پشت سرهم ایجاد می شود، بخصوص بعد از مقاربت و دوران قاعدگی، شیاف اسید لاکتیک واژیسان می تواند به نگهداری محیط واژن در حالت اسیدی کمک کند. (جدول،بخش سرویس،زیر راه حل های ممکن پیشگیری را ببینید).

بازگشت به بازبینی