سوالات متدوال در ارتباط با اسید لاکتیک واژیسان

آیا می توانم از اسید لاکتیک واژیسان در طول بارداری استفاده کنم؟

بله، استفاده در دوران بارداری امکان پذیر است با پزشک خود مشورت کنید.

بازگشت به بازبینی