سوالات متدوال در ارتباط با اسید لاکتیک واژیسان

آیا استفاده از لاکتیک اسید واژیسان به کارایی کاندوم ها آسیبی وارد میکند؟

هیچ ناسازگاری برای استفاده اسید لاکتیک واژیسان با کاندوم ها گزارش نشده است. با این حال محصولات ما به طورمنظم تست می شوند و نتایج آخرین تست بر اساس سطح بالاتری از استانداردهای سلامت منجر به این بحث شده است که سازگاری کامل شیاف با کاندوم ها ممکن است کاملا تضمین نشود. بنابراین از این به بعد ما پیشنهاد میکنیم که اسید لاکتیک واژیسان با کاندوم ها استفاده نگردد.

بازگشت به بازبینی