سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

چطور باید از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان استفاده کنم؟

لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان، مانند یک ژل شستشوی بدن یا لوسیون شستشو عمل می کند. ابتدا ناحیه مورد نظر را مرطوب کرده، سپس به مقدار اندکی از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان را در دست خود قرار دهید و یا آن را به یک لیف مرطوب یا پارچه شستشوی یکبار مصرف منتقل کرده و تمام ناحیه خارجی تناسلی را با آن لیف یا پارچه بشویید و سپس آب بگیرید. اگر از لیف های کتانی استفاده می کنید ، باید بطور مرتب در آب با دمای 60 درجه سانتی گراد شستشو شود. در صورت عفونت های ناحیه تناسلی، از لیف کتانی فقط یک بار استفاده کنید و سپس بشویید.

بازگشت به بازبینی