سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

من گاهی اوقات به بعضی از ترکیبات بهداشتی حساسیت دارم، آیا می توانم از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان استفاده کنم.

قابلیت تحمل پذیری لوسیون شستشوی تناسلی بسیار مناسب است. با این وجود، نمی توان واکنش های حساسیتی را در بعضی موارد نادر، انکار کرد. برای اینکه بدانید آیا قدرت تحمل پذیری لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان برای شما مناسب است یا خیر، باید آن را امتحان کنید. طبیعتا، در صورت داشتن حساسیت به یکی از ترکیبات نباید از محصول استفاده کنید، لیست ترکیبات لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان را با لیست حساسیت هایی که دارید مطابقت دهید.

بازگشت به بازبینی