سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

من همیشه دچار عفونت های قارچی واژینال هستم محصولی می خواهم که از این عفونت ها پیشگیری کند. آیا لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان در این زمینه به من کمک می کند؟

 دلایل مختلفی برای عفونت های قارچی برگشت پذیر واژینال وجود دارد. لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان به تنهایی نمی تواند از این عفونت ها پیشگیری کند. اما از آنجایی که یکی از فاکتورهای ممکن که می تواند باعث بروز عفونت های قارچی واژن شود، عدم رعایت بهداشت ناحیه تناسلی می باشد، استفاده مداوم از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان می تواند سیستم دفاع طبیعی شما را حمایت کند. بسیاری از مصرف کنندگان گزارش داده اند که از زمانی که از محلول شستشوی تناسلی واژیسان استفاده می کنند، کمتر دچار عفونت های قارچی شده اند.

بازگشت به بازبینی