سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

آیا می توانم لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان را بجای محلول دوش واژینال استفاده کنم؟

نه، دوش واژینال بصورت کلی توصیه نمی شود، زیرا می تواند به فلور واژن آسیب برساند و سیستم دفاع طبیعی در برابر عفونت ها را تضعیف کند. لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان فقط برای ناحیه خارجی تناسلی توصیه می شود.

بازگشت به بازبینی