سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

آیا محلول شستشوی تناسلی واژیسان کمکی به عفونت های قارچی واژینال می کند؟

لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان برای ناحیه خارجی تناسلی به صورت روزانه طراحی شده است و نمی تواند جایگزین درمان های با دارو شود. اگر شما عفونت قارچی واژینال دارید، لطفا با پزشک و یا داروساز مشورت کنید. لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان می تواند جهت تمیز کردن ناحیه خارجی تناسلی در طول درمان عفونت های قارچی به صورت ژل شستشو و دائم مورد استفاده قرار بگیرد.

بازگشت به بازبینی