سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

آیا لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان می تواند بدون آبکشی روی پوست باقی بماند؟

 نه، این محصول، یک لوسیون شستشو است که باید همیشه بعد از استفاده آبکشی شود.

بازگشت به بازبینی