سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

آیا لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان برای مصرف در طول دوارن بارداری نیز مناسب است؟

 بله

بازگشت به بازبینی