لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

 1. آیا محلول شستشوی تناسلی واژیسان کمکی به عفونت های قارچی واژینال می کند؟
 2. آیا لوسیون شستشوی تناسلی برای آقایان نیز مناسب است؟
 3. من گاهی اوقات به بعضی از ترکیبات بهداشتی حساسیت دارم، آیا می توانم از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان استفاده کنم.
 4. آیا لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان برای مصرف در طول دوارن بارداری نیز مناسب است؟
 5. هرچند وقت یکبار باید از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان استفاد کنم؟
 6. چطور باید از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان استفاده کنم؟
 7. آیا می توانم لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان را بجای محلول دوش واژینال استفاده کنم؟
 8. آیا لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان می تواند بدون آبکشی روی پوست باقی بماند؟
 9. آیا لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان را می توانم برای قسمت های دیگر بدن استفاده کنم؟
 10. آیا لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان می تواند برای اطفال هم استفاده شود؟
 11. آیا لازم است که سطح pH یک محلول شستشوی تناسلی را با سن مطابقت داد؟
 12. من همیشه دچار عفونت های قارچی واژینال هستم محصولی می خواهم که از این عفونت ها پیشگیری کند. آیا لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان در این زمینه به من کمک می کند؟
 13. آیا مطالعاتی در زمینه استفاده از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان وجود دارد؟

بازگشت به بازبینی