عدم تعادل در فلور نرمال واژن و عفونت های واژینال

عوامل زیادی می تواند تعادل فلور نرمال واژن را به هم بزند، و اگر این عوامل زیاد شود، فلور واژن  دیگر نمی تواند خود را سازگار کند و در نتیجه عفونت های واژینال می توانند بروز کنند. در این حالت تعداد لاکتوباسیلوس ها در واژن معمولا کاهش می یابد و همچنین pH به بالاتر از 4/4 حرکت می کند.

شکایات واژینال، مانند التهاب، خارش، سوزش و ترشحات، می تواند نشانه هایی از عفونت های باکتریایی و قارچی باشد، این به معنای عدم تعادل در فلور نرمال واژینال می باشد.
با محصولات اسید لاکتیک، بانوانی که مستعد به عفونت های برگشت پذیر هستند می توانند سلامت محیط واژینال را بازسازی و نگهداری کنند. این بدان معنی است که از عفونت های واژینال پیشگیری می کند. (اسید لاکتیک واژیسان و موارد پیشگیری ممکن را مشاهده کنید)

مصرف آنتی بیوتیک ها

اگر شما برای مشکلاتی مانند ورم لوزه، آنتی بیوتیک مصرف می کنید، می تواند روی فلور واژن شما تاثیر بگذارد. همچنین با کتری های خوب (مانند لاکتوباسیلوس ها) می توانند توسط آنتی بیوتیک ها از بین بروند و زمینه برای رشد و تکثیر عوامل بیماری زا فراهم شود.

بازگشت به بازبینی