عدم تعادل در فلور نرمال واژن و عفونت های واژینال

عوامل زیادی می تواند تعادل فلور نرمال واژن را به هم بزند، و اگر این عوامل زیاد شود، فلور واژن  دیگر نمی تواند خود را سازگار کند و در نتیجه عفونت های واژینال می توانند بروز کنند. در این حالت تعداد لاکتوباسیلوس ها در واژن معمولا کاهش می یابد و همچنین pH به بالاتر از 4/4 حرکت می کند.

شکایات واژینال، مانند التهاب، خارش، سوزش و ترشحات، می تواند نشانه هایی از عفونت های باکتریایی و قارچی باشد، این به معنای عدم تعادل در فلور نرمال واژینال می باشد.
با محصولات اسید لاکتیک، بانوانی که مستعد به عفونت های برگشت پذیر هستند می توانند سلامت محیط واژینال را بازسازی و نگهداری کنند. این بدان معنی است که از عفونت های واژینال پیشگیری می کند. (اسید لاکتیک واژیسان و موارد پیشگیری ممکن را مشاهده کنید)

مایعات قلیایی بدن

خون یک مایع قلیایی است، بدین معنی که pH آن حدود 7/4 می باشد. هرعامل خونی در واژن (مانند: دوران قاعدگی، لکه بینی، رگه های خونی بعد از عمل جراحی) باعث بالا رفتن سطح pH واژن می شود. اسپرم نیز قلیایی می باشد (جهت فعالیت حرکتی اسپرم ها)، مایع آمنیوتیک که جنین نیز در آن است (ترشحات واژن بعد از تولد نوزاد) جز مایعات قلیایی بدن می باشد. اسید لاکتیک تولید شده توسط لاکتوباسیلوس ها در یک واژن سلامت باعث ایجاد تعادل در مایعات قلیایی بدن می شود. ولی اگر فلور نرمال واژن ضعیف و یا به آن آسیب وارد شده باشد، این تعادل یا با تاخیر و یا اصلا اتفاق نمی افتد. در نتیجه pH واژن به بالای 4/4 حرکت می کند و می تواند زمینه رشد و تکثیر عوامل بیماری زا را فراهم کند.

بازگشت به بازبینی