عدم تعادل در فلور نرمال واژن و عفونت های واژینال

عوامل زیادی می تواند تعادل فلور نرمال واژن را به هم بزند، و اگر این عوامل زیاد شود، فلور واژن  دیگر نمی تواند خود را سازگار کند و در نتیجه عفونت های واژینال می توانند بروز کنند. در این حالت تعداد لاکتوباسیلوس ها در واژن معمولا کاهش می یابد و همچنین pH به بالاتر از 4/4 حرکت می کند.

شکایات واژینال، مانند التهاب، خارش، سوزش و ترشحات، می تواند نشانه هایی از عفونت های باکتریایی و قارچی باشد، این به معنای عدم تعادل در فلور نرمال واژینال می باشد.
با محصولات اسید لاکتیک، بانوانی که مستعد به عفونت های برگشت پذیر هستند می توانند سلامت محیط واژینال را بازسازی و نگهداری کنند. این بدان معنی است که از عفونت های واژینال پیشگیری می کند. (اسید لاکتیک واژیسان و موارد پیشگیری ممکن را مشاهده کنید)

دوش های واژینال

بعضی بانوان به تصور اینکه مصرف دوش های واژینال می تواند، واژن آنها را تمیز نگه دارد، از آن استفاده می کنند. به هر حال، این دوش ها می تواند مضر باشند و اغلب اوقات احساس ناراحتی را افزایش دهند. باکتری ها و قارچ های مضر توسط دوش های واژینال از بین نمی روند و در عین حال جمعیت طبیعی لاکتوباسیلوس ها را از بین می برد و می تواند باعث التهابات مخاط واژن شود.

بازگشت به بازبینی